fbpx
Вести и јавност
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

Институциите, бизнисите и граѓанските организации, со поддршка од ЕУ, заеднички ќе ја развиваат општествената одговорност во Македонија.

4C32B794C17899429FEE07C6585E9EB7На 20 октомври 2010 година, на седум претпријатија им беше доделена Националната награда за ООП за 2009 година. Уште 10 претпријатија добија признанија за постигнувањата во ООП.

1DA55AA1CD92004BB73EC50C2E2E27AEМакедонски банкари се запознаа со искуствата на Словенија во финансирањето проекти за рурален развој со средства од Европската Унија.

DD5C3B7521E7A2448C7526AF2CEBDC26На 29 април 2010 година Советот на МРФП ја одржа четвртата редовна седница. На седницата беше расправан, а потоа и усвоен Годишниот прогрес и финансиски извештај за 2009 година со Извештајот на независниот ревизор. Низ дискусиите провејуваше задоволство од постигнатите резултати во претходната година.

121B699D023CE5448053B3654B65B5F5Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) и Центарот за развој на нови бизниси при Машинскиот факултет во Скопје (БСЦ), денес (29 декември 2009 година) го промовираа извештајот „Претприемништвото во Македонија“, во рамките на најголемото истражување за претприемништво во светот – Глобален монитор на претприемништво (ГЕМ).