fbpx
Вести и јавност
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

C5028DD44D2B084B93BF21ED2688344CНа редовната седница на Советот на МРФП одржана на 14 мај 2013 година беше усвоен Годишниот извештај за работата на МРФП во 2012 година, со финансискиот извештај и Независното ревизорско мислење.

7FB182F40E5CE7448E84DA15D4B51E26На својата прва редовна седница одржана на 24 декември 2012 година, Советот на МРФП ги избра членовите на новиот состав на Одборот на старатели.

Во следните четири години ова тело ќе го сочинуваат: Сашо Клековски, Мирче Чекреџи, Зоран Костов, Љубе Рајевски, Наташа Габер-Дамјановска, Касам Зендели и Зоран Мартиновски.

5F4E383412C8374E8DFDBB51CD6B0F79На 17.12.2012 година, во хотелот Александар Палас во Скопје, беа доделени награди за најуспешните претприемачи на микро и мали претпријатија во Република Македонија Наградата се доделува по 6-ти пат, а целта е да се поттикне претприемачкиот дух во земјата, преку промоција на успешни примери.

9D85F5FC0A9F6446BED81538E2AEA27CМРФП, на 27 ноември 2012 година ги спроведе вторите по ред избори за Совет.

Во новиот Совет, чиј мандат ќе биде од 2012 до 2016 година избрани се: Кочо Анѓушев, Сашо Клековски, Александар Кржаловски, Џемал Даути, Никица Мојсовска – Блажевски, Радмил Поленаковиќ, Мирче Чекреџи, Зоран Костов, Драган Мартиновски, Љубе Рајевски, Јане Вртески, Наташа Габер-Дамјановска,  Касам Зендели, Стојан Лазарев и Зоран Мартиновски.

171134FF4E5FE442A8463DFF1F4D06E9Македонската развојна фондација за претпријатија - МРФП и Хрватскиот институт за банкарство и осигурување - ХИБО организираа еднодневен специјалистички семинар наменет за банки и финансиски институции. Темата на семинарот беше „Импликации од регулаторните промени и ефекти од финансиската криза во еврозоната врз работењето на банките во регионот“. Предавач на семинарот беше д-р Иван Шверко, директор на Одделот за управување со пазарни и ликвидносни ризици во Хипо Алпе – Адриа банка.