fbpx
Вести и јавност
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

pretpriemnishtvoto vo makedonija 2012На 27.12.2013 г. беше презентиран новиот истражувачки извештај „Претприемништвото во Македонија“ што е дел од Глобалното истражување за претприемништвото - ГЕМ. Истражувањето ги проверува перцепциите и ставовите за претприемништвото, за претрпиемничката активност и претприемничките аспирации.

Податоците покажаа дека скоро секој трет испитаник смета дека во следните 6 месеци постојат добри можности за започнување бизнис, а секој втор дека ги има потребните знаења и вештини за започнување бизнис. Последниот показател, ја прави Македонија лидер во однос на останатите земји во регионот и во однос на земјите од Европска Унија.

15-god-MRFP-МРФП е воспоставена кон крајот на 1998 година како одговор на проблемите со невработеноста и тешкиот пристап до извори на микро кредити во банкарскиот сектор. Владата на Кралството Холандија одобри 4 милиони евра за поддршка на македонските претпријатија преку МРФП.

dodeleni nagradite pretpriemach na godinata-2На 23.12.2013 година, во хотелот Александар Палас во Скопје, беа доделени награди за најуспешните претприемачи на микро и мали претпријатија во Република Македонија. Наградата се доделува по 7-ти пат, а целта е да се поттикне претприемачкиот дух во земјата, преку промоција на успешни примери.

dobri-praktiki-na-zeni-pretpriemaciМРФП ја објави новата публикација посветена на женското претприемништво под наслов „Добри практики на жени претприемачки“. Публикацијата ги содржи искуствата на шест жени кои активно се вклучени во семејните бизниси.

Идејата на МРФП е со публикацијата да ги покаже добрите искуства на неколку жени кои успешно пливаат во водите на претприемништвото со надеж дека тие ќе инспирираат други жени да започнат или да се вклучат во веќе постојните успешни бизниси.

07049AB8B317234081E7990446131C42Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) на 9 јули 2013 година во хотелот Милениум во Охрид ја одржа работилницата на тема „Идентификување на потенцијалните туристички продукти во општините Вевчани, Дебарца, Охрид и Струга“.