fbpx
Оргaнизации во кои членуваме
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

 

  • Светската асоцијација за истражување на претприемништвото (ГЕРА)
  • Сојуз на микрофинансиски организации (МФО)
  • Граѓанска платформа на Македонија (ГПМ)