fbpx
Вести и јавност
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

Градење капацитет на ЗЗ и ЗП: Со обуката се опфатени индивидуални земјоделци, невработени, микро и мали претприемачи и нивни вработени.

Со проектот “Подобрување на квалитетот на млечните овчи производи во плачковичкиот регион” на Здружението “Агропродукт”, се предвидува обука за подобрување на млечните овчи производи за 40-тина сточари од селата во плачковичкиот крај, претежно населени со население од турска националност – Јуруци.

21116A74BD85144AB36BD62241CECB2EКонференцијата имаше за цел да придонесе кон воспоставување нови контакти и развој на понатамошната соработка меѓу претприемачите од земјоделскиот сектор од Македонија и од Косово.

16BA9409444B1D47B9D68F32286D8080Во организација на Здружението на земјоделците производители од Куманово, а со финансиска поддршка од Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП), во рамките на проектот “Програмска и организациска поддршка на здруженијата”, на 24 декември 2004 г. во Куманово се одржа обука за одгледување полжави, наменета за индивидуални земјоделци.