fbpx
Вести и јавност
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

16BA9409444B1D47B9D68F32286D8080Во организација на Здружението на земјоделците производители од Куманово, а со финансиска поддршка од Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП), во рамките на проектот “Програмска и организациска поддршка на здруженијата”, на 24 декември 2004 г. во Куманово се одржа обука за одгледување полжави, наменета за индивидуални земјоделци.