fbpx
Вести и јавност
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

Ве известуваме дека рокот за доставување на пријавите за „Повик бр. 3/ЗАМ/2018 за пријавување интерес за формирање на земјоделски задруги“ е продолжен до 12.11.2018 г. до 16:00 часот. Со почит. Проект „Поддршка за развој на земјоделски задруги“