fbpx
Вести и јавност
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

alternativniot turizam kako nova ekonomska mozhnost 2На 8, 9 и 14 април 2013 година, во Вевчани, Дебарца и во Охрид се одржаa работилници на тема „Алтернативниот туризам како економска активност во регионот на Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца“. Учесниците имаа можност да слушнат и да поразговараат за повеќе аспекти на алтернативните форми на туризмот во овој регион. Дел од нив, оние кои веќе имале свои искуства ги споделија со присутните.

socijalno pretpriemnishtvo i socijalna ekonomijaНа 10 март 2014 година, МРФП го промовираше преводот на публикацијата Социјална економија и социјално претприемништво која оригинално е издадена од Европската комисија. Така, МРФП се вброи меѓу оние кои придонесуваат за зголемување на ресурсите во земјата за започнување и надградување на практиките на социјалното претприемништво.

pretpriemnishtvoto vo makedonija 2012На 27.12.2013 г. беше презентиран новиот истражувачки извештај „Претприемништвото во Македонија“ што е дел од Глобалното истражување за претприемништвото - ГЕМ. Истражувањето ги проверува перцепциите и ставовите за претприемништвото, за претрпиемничката активност и претприемничките аспирации.

Податоците покажаа дека скоро секој трет испитаник смета дека во следните 6 месеци постојат добри можности за започнување бизнис, а секој втор дека ги има потребните знаења и вештини за започнување бизнис. Последниот показател, ја прави Македонија лидер во однос на останатите земји во регионот и во однос на земјите од Европска Унија.

15-god-MRFP-МРФП е воспоставена кон крајот на 1998 година како одговор на проблемите со невработеноста и тешкиот пристап до извори на микро кредити во банкарскиот сектор. Владата на Кралството Холандија одобри 4 милиони евра за поддршка на македонските претпријатија преку МРФП.

dodeleni nagradite pretpriemach na godinata-2На 23.12.2013 година, во хотелот Александар Палас во Скопје, беа доделени награди за најуспешните претприемачи на микро и мали претпријатија во Република Македонија. Наградата се доделува по 7-ти пат, а целта е да се поттикне претприемачкиот дух во земјата, преку промоција на успешни примери.