fbpx
Вести и јавност
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

2KK 6391 scaledНа 25.11.2019 г. во х. Холидеј Ин во Скопје, потпишани беа 17 договори за финансиска поддршка (ЕУ грантови) за 9 постоечки и 8 новоформирани земјоделски задруги. Финансиската поддршка од Европската Унија е за инвестиции во објекти и опрема за преработка, складирање и маркетинг на земјоделски производи со кои се подобруваат капацитетите на земјоделски задруги и конкурентноста на земјоделството.

Ве известуваме дека рокот за доставување на пријавите за „Повик бр. 3/ЗАМ/2018 за пријавување интерес за формирање на земјоделски задруги“ е продолжен до 12.11.2018 г. до 16:00 часот. Со почит. Проект „Поддршка за развој на земјоделски задруги“

Poddrshka za razvoj na zemjodelski zadrugi vo Makedonija 1На 22 март 2018 година, во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се одржа промоција на проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги во Македонија“.

Проектот ќе се спроведува од страна на CARE Deutschland –Luxemburg и Македонска развојна фондација за претпријатија (МРФП).

Nagradi biznis planoviЗголемени работни вештини на припадниците на заедниците од скопскиот и југозападниот регион

На 26.12.2017 г. заврши спроведувањето на проектот „Пристап на Ромите до (само)вработување“ преку кој повеќе од 140 Роми, Египќани и припадници на другите заедници од Скопје, Охрид, Струга и Кичево, како и од другите општини од скопскиот и југозападниот регион, ги подобрија своите вештини за да се вклучат на пазарот на трудот.

Detsko igralishte za turistite i gragjanite na Ohrid 1Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП), во соработка со општина Охрид, на туристите и граѓаните на градот Охрид им подари детското игралиште наречено „Авантура за најмладите“.