fbpx
Акредитирани посредници
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

До кредит од МРФП може да дојдете доколку се обратите до една од акредитираните финансиски посредници:

NLB Tutunska banka   НЛБ Тутунска банка АД Скопје
mrfp-grant   Штедилница Можности Скопје
horizonti   Микрокредитна фондација Хоризонти Скопје
faktor   Финансиско друштво Фактор труст Скопје